Όροι χρήσης

1) H Εταιρεία ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ LEATHER FUR Ο Ε, η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, με Α.Φ.Μ. 802477360 είναι εμπορική εταιρεία, έχοντας παρουσία στο χώρο μέσω φυσικού καταστήματος αλλά και του ηλεκτρονικού καταστήματος papageorgioufurs.gr (εφεξής «ιστότοπος»).

H «Εταιρεία Παπαγεωργίου»   μεριμνά, ώστε να διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται στην ιστοσελίδα της είναι ακριβή. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης του ιστότοπου papageorgioufurs.gr υποχρεούται να έχει διαβάσει προσεκτικά του όρους χρήσης αυτού. Ο  χρήστης που κάνει χρήση των υπηρεσιών του ιστότοπου αυτομάτως θεωρείται ότι ανεπιφύλακτα συναινεί και αποδέχεται τους όρους χρήσης του παρόντος, οι οποίοι ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου του ιστότοπου. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα πρέπει να κάνει χρήση των προσφερόμενων υπηρεσιών του ιστότοπου και για οποιαδήποτε συναλλαγή ή περιήγηση σε αυτόν, φέρει την αποκλειστική ευθύνη o ίδιος μην έχοντας οποιαδήποτε ευθύνη η «Εταιρεία Παπαγεωργίου»  .

2) Η πρόσβαση στο ιστότοπο www.papageorgioufurs.gr  ή στις υπηρεσίες του ιστοτόπου προϋποθέτει χρήση ονόματος χρήστη (username) και κωδικού πρόσβασης (password) ή/και περαιτέρω στοιχεία (π.χ. E-Mail, Όνομα, Επίθετο, Επωνυμία Επιχείρησης, Σταθερό Τηλέφωνο, Κινητό Τηλέφωνο, Διεύθυνση, ΑΦΜ). Ο επισκέπτης ή ο χρήστης ευθύνεται αποκλειστικά για τυχόν διαρροή ή αυθαίρετη ή παράνομη χρήση αυτών από τον ίδιο ή τρίτους. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη.  Ο επισκέπτης ή χρήστης είναι υπεύθυνος για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούται να ειδοποιεί αμέσως την «Εταιρεία Παπαγεωργίου»  για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας.  Η «Εταιρεία Παπαγεωργίου»  δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει την καταβολή αποζημίωσης από τον επισκέπτη ή τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστεί οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης καθώς επίσης να αρνηθεί την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσει απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσει την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη σε περίπτωση παραβίασης των παρόντων Όρων Χρήσης.

3) Ο επισκέπτης ή ο χρήστης του ιστότοπου www.papageorgioufurs.gr  θα πρέπει να κάνει σωστή χρήση των υπηρεσιών αυτού, των πληροφοριών και των δεδομένων, απέχοντας από αθέμιτες, παράνομες και καταχρηστικές ενέργειες. Ο επισκέπτης ή ο χρήστης υποχρεούται ως προς τα ανωτέρω να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξει του νόμου.  Σε περίπτωση οποιασδήποτε ζημιάς υποστεί η «Εταιρεία Παπαγεωργίου»   βάσει των παραπάνω, ο κάθε Ο επισκέπτης ή ο χρήστης φέρει αποκλειστική ευθύνη από τις ενέργειές του και η «Εταιρεία Παπαγεωργίου»   δύναται να αξιώσει οποιαδήποτε αποζημίωση ή άλλη δαπάνη από αυτόν. Επίσης σε περίπτωση όπου η «Εταιρεία Παπαγεωργίου»   εμπλακεί σε οποιονδήποτε δικαστικό αγώνα ή κληθεί να καταβάλει οποιουδήποτε είδους αποζημίωση που οφείλεται στην παράβαση των υποχρεώσεων του επισκέπτη ή του χρήστη που προβλέπονται στους παρόντες όρους, ο επισκέπτης ή ο χρήστης θα οφείλει να αποζημιώσει την «Εταιρεία Παπαγεωργίου»   εκ του λόγου αυτού.

Απαγορεύεται κάθε παράνομη, αντισυναλλακτική, αθέμιτη ή/και καταχρηστική χρήση της ιστοσελίδας www.papageorgioufurs.gr ή/και του διαδικτύου, καθώς επίσης και η διενέργεια πράξεων ή παραλείψεων που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία της «Εταιρεία Παπαγεωργίου»   ή σε τρίτους ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο τη λειτουργία της «Εταιρεία Παπαγεωργίου»   ή τρίτων. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ο επισκέπτης ή ο χρήστης δεν θα κάνει χρήση της ιστοσελίδας για:

– Να προξενήσει βλάβη σε οποιονδήποτε τρίτο, ενήλικο ή ανήλικο,

– Να μεταδώσει ή/και να αποκτήσει πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα τρίτου ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά/συναλλακτικά ήθη.

– Να αποκτήσει πρόσβαση, να διασώσει, επεξεργαστεί, αλλοιώσει και γενικότερα προσβάλλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα, τα δεδομένα κίνησης και θέσης άλλων χρηστών ή τρίτων, όπως αυτά ορίζονται στις διατάξεις του Κανονισμού

– Να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο κατά παράβαση του απορρήτου των επικοινωνιών.

– Να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια της «Εταιρεία Παπαγεωργίου»  .

Επιστροφές προϊόντων

Εάν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμείτε να επιστρέψετε κάποιο από τα προϊόντα που αγοράσατε έχετε την δυνατότητα να το κάνετε αντικαθιστώντας το με κάποιο άλλο ίσης ή μεγαλύτερης αξίας ακολουθώντας τις παρακάτω υποδείξεις :

Επιστροφές προϊόντων γίνονται δεκτές εντός προθεσμίας 14 εργάσιμων ημερών από την ημέρα παραλαβής των προϊόντων και θα πρέπει να συνοδεύονται από την απόδειξη αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση θα επιβαρυνθείτε μόνο για το κόστος επιστροφής του προϊόντος.

Οι επιστροφές γίνονται δεκτές μόνο όταν το προϊόν βρίσκετε στην ίδια κατάσταση στην οποία το παραλάβατε, χωρίς δηλ. να έχει αποσφραγισθεί ή να έχει παραβιαστεί η συσκευασία του. Για τον λόγο αυτό καλό είναι κατά την παράδοση της παραγγελίας να ελέγχετε την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους, προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν εμφανή ελαττώματα (π.χ. σπασμένο εμπόρευμα, λάθος περιεχόμενο κλπ).

Προσοχή στις επιστροφές προϊόντων δεν γίνεται επιστροφή χρημάτων παρά μόνον αντικατάστασης τους με άλλα προϊόντα ίσης η μικρότερης αξίας.